1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - 12 lutego 2016
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 12 maja 2016
3. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku -12 sierpnia 2016
4. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 12 listopada 2016
5. Raport roczny za rok 2015 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2016

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2016:

  • 16 maj w siedzibie Spółki godz. 10.00
  • 20 czerwiec w siedzibie Spółki godz. 10.00
  • 12 września w siedzibie Spółki godz. 10.00
  • 17 październik w siedzibie Spółki godz. 10.00

kontaktujte nas en