1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 12 lutego 2018
2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 11 maja 2018
3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku -10 sierpnia 2018
4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 12 listopada 2018
5. Raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2018

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2018:

  • 05.03.2018 godz: 10:00
  • 05.11.2018 godz: 10:00

kontaktujte nas en