I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. Sprawozdanie Zarządu

VIII. Opinia Biegłego Rewidenta

IX. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

kontaktujte nas en