I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

kontaktujte nas en