I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 12:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. Opinia Biegłego Rewidenta

VIII. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

kontaktujte nas en